עו"ד שמר פרנקל עובד במחלקת המיסוי במשרד רוה הבר ושות'.

במסגרת עבודתו כעורך דין, צבר שמר ניסיון בתחום המיסוי, הכולל בין היתר, ייצוג תאגידים ישראלים וזרים, ייצוגם של משקיעים פרטיים בעלי הון בנושאים הנוגעים להיבטי מס הכנסה ומע"מ בישראל ובעולם. בנוסף, שמר מלווה את לקוחות המשרד בעסקאות מורכבות.

שמר צבר ניסיון רב במתן ייצוג משפטי לקשת רחבה של לקוחות בהיבטי מס רבים בפני רשויות המס ובתי המשפט, בהליכים להשגת אישורים מקדמיים (פרה-רולינג), קיום מו"מ לגבי שומות מס וכו'.

טרם הסמכתו, התמחה שמר במשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', שם המשיך את עבודתו המשפטית כעורך דין במשרד.

שמר הצטרף למשרד רוה הבר ושות' בדצמבר 2013.