למחלקת הקרנות של רוה הבר ושות', מומחיות מיוחדת בהקמת קרנות השקעה, הסכמי השקעה משותפים, פידרים ומבני השקעה מורכבים המכוונים להשקעה בנדל"ן (הון ואקוויטי) מחוץ לישראל.  בנוסף, למחלקה ניסיון בייצוג גופים מוסדיים בהשקעות משמעותיות בנדל"ן מחוץ לישראל, בתחומי המגורים, משרדים ומסחר, וכן ניסיון עשיר בעבודה עם חברות ציבוריות בהשקעותיהן מחוץ לישראל.  הייצוג כולל מתן פתרון לבעיות רגולציה, מס, ובעיות משפטיות הנוגעות להשקעות אלו וכן שיתוף פעולה ופיקוח על משרדי עורכי דין מקומיים ונותני שירות אחרים.  לצוות המשרד מומחיות מיוחדת לבדיקת היבטים רלוונטיים ללקוחות המשרד בהסכמי המימון הנוגעים לרכישת נדל"ן מחוץ לישראל, היבטי מס זרים, והסכמים מסחריים הנוגעים לניהול הנדל"ן, לרבות הסכמי ניהול הנכסים, וההסכמים האחרים עם המנהלים המקומיים.

בין השאר, המשרד ייצג וליווה בשנים האחרונות גופים שונים בעסקאות מורכבות בתחום זה, כגון:

  • קבוצת אלקטרה הציבורית בהקמת וליווי מבני השקעה בתחום הנדל"ן למגורים בארה"ב, הן בקרנות השקעה פרטיות והן באמצעות מימון מזאנין. הטיפול בלקוח זה דרש התאמה של מבנה קרנות ההשקעה לחברה ציבורית, ומומחיות מיוחדת בנושאי רגולציה ומס.
  • חברת ביג מרכזי קניות בע"מ בהשקעותיה בנדל"ן מסחרי בארה"ב ואירופה.
  • קבוצות המתמחות בהקמה סדרתית של מבני השקעה לצורך השקעות ספציפיות בנדל"ן למגורים ונדל"ן מסחרי בארצות הברית, דוגמת קבוצת Buligo Capital Partners וקבוצת M1 Capital.
  • קבוצת נפתלי האמריקאית, בהקמת ותפעול קרנות מזאנין, וקרנות הון מתמחות להשקעה בנדל"ן בחוף המזרחי.
  • גופים מוסדיים ישראלים (לרבות קופות גמל וקרנות פנסיה, קופות מפעליות, חברות ביטוח וזרוע ההשקעה של בנקים ישראליים) המשקיעים בקרנות זרות או בעסקאות מורכבות בנדל"ן בחו"ל (אנגליה, רומניה, פולין, ארה"ב ועוד).
  • קבוצת טרינובה, בהקמת ותפעול קרן נדל"ן המתמקדת באנגליה.
  • קבוצת ARGO, המגייסת כספים בישראל לצורך השקעה בקרנות תשתיות בארה"ב.