עו"ד גל נפוסי עובד במחלקת קרנות ההשקעה במשרד רוה הבר ושות'.

גל השלים את לימודיו האקדמאיים במרכז הבינתחומי הרצליה בשנת 2018, והוא בעל תואר ראשון במשפטים (.LL.B) ותואר ראשון בממשל (.B.A).

במהלך לימודיו האקדמיים, התלמד גל במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, תחת כבוד השופט חאלד כבוב.

טרם הסמכתו, עבד גל כמתמחה במשרד טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'.

גל הצטרף למשרד רוה הבר ושות' בשנת 2021.