עו"ד קארין צמח עובדת במחלקת קרנות ההשקעה במשרד רוה הבר ושות'.

קארין השלימה בשנת 2019 את לימודיה האקדמיים במרכז הבינתחומי בהרצליה, והיא בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה עם התמחות בטרור בהצטיינות.

טרם הסמכתה בשנת 2021 כחברה בלשכת עורכי הדין, התמחתה קארין במחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות במשרד איתן מהולל שדות עורכי דין ועורכי פטנטים.

קארין הצטרפה למשרד רוה הבר ושות' בשנת 2021.