עו"ד רחל ארנין עובדת במחלקת קרנות ההשקעה ובמחלקת הלקוחות הפרטיים במשרד רוה הבר ושות'.

רחל מעורבת בהיבטים המשפטיים של הקמה וניהול שוטף של קרנות השקעה פרטיות על כל סוגיהן. רחל החלה את דרכה המקצועית בתחומי ה M&A והמשפט מסחרי, וממשיכה להקדיש חלק מזמנה לנושאים אלו.

במקביל, רחל נמנית על צוות הלקוחות הפרטיים במשרד, ועוסקת בניסוח צוואות, הסכמי ממון והסכמי נאמנות עבור לקוחות פרטיים של המשרד, כאשר עבודתה כוללת פעמים רבות גם היבטים בין לאומיים. כמו כן, רחל מוסמכת לעריכת יפוי כוח מתמשך.

רחל השלימה בשנת 2011 את למודי התואר הראשון באוניברסיטת חיפה, ובשנת 2016 את לימודי התואר השני באוניברסיטת תל אביב.

טרם הסמכתה, התמחתה רחל במשרד ש. הורוביץ ושות', ולאחר מכן המשיכה את עבודתה המשפטית כעורכת דין במשרד זלינגר ושות'.

רחל הצטרפה למשרד רוה הבר ושות' בשנת 2015.